אודיסאה רב-תרבותית עוסקת בהקניית כלים למפגש בין תרבותי פורה תוך פתיחת צוהר לתרבויות זרות ופיתוח מודעות עצמית. היחידה מציגה בפני הלומד את החברה הרב-תרבותית כמשאב מפרה ומעשיר, גירוי ללמידה ולהרחבת אופקים.

היחידה מבוססת על מודל וורצל ומובילה את הלומד בשלבים מתפיסה אתנוצנטרית לתפיסה רב-תרבותית. כל שלב ושלב מלווה בדברי הסבר ובהפעלות שונות לקוחות מתחומי למידה מגוונים: טקסטים ספרותיים (שירה, פתגמים, מיתולוגיה, משלים וסיפורי עם); שפת גוף; טקסטים אנתרופולוגים; משחקי ילדים; תשמישי מצווה; אמנות פלסטית (ציור וארכיטקטורה) וסרטי קולנוע. מבין השיטין, עולות שאלות יסוד בתחום היחסים הבין תרבותיים הנוגעות לחינוך:


כיצד תרבות נלמדת? 

ברבי ומים שקטים מלמדות את חניכותיהן סכמה תרבותית.


האם יתכן, שמבלי להתכוון לכך, אנו מלמדים תפיסה גזענית בצד תפיסה רב-תרבותית?

 הברווזון המכוער – אנחנו והם; מיץ פטל – אנחנו. 


בין קונפורמיות לעמידה בלחץ חברתי.

שתי ציפורים: הצפור פמפלה ודוכיפת/ נורית זרחי.


מה בין גישה שיפוטית לחקר, קשב ושיח אמפתי?  

איך זה להיות עץ?/ דתיה בן דור.

היעדרה של מנורת חנוכה מתשמישי מצווה של יהודי רוסיה. 


כיצד מתייחסות תרבויות שונות לתפיסת זמן ושינוי? 

תפיסת זמן  ושינוי בתרבויות שונות - מטרושקה וטרנספורמר

 

מה הציוד המומלץ לנוודי המאה העשרים ואחד להצטייד בו לקראת מפגשים בין-תרבותיים?

שקספיר בג'ונגל/ לורה בוהאנן. 

פולחן הגוף של היאקירמא/ הוראס מיינר.

גלגמש ואנכידו – על גבורה והתבגרות.


פרקי אודיסאה רב-תרבותית:

פתח דבר: מאודיסאוס לרב-תרבותיות.

מבוא: חינוך לרב-תרבותיות - מדוע?

שער ראשון  - מודל וורצל - מאתנוצנטריות לרב תרבותיות.

שער שני - שלבי מודל וורצל - הסברים והפעלות.

סיכום: מודל וורצל - חשיבת על.


מתוך מפגשים עם שרידי תרבויות עתיקות ועם תרבויות בנות קיימא, מתוך אינטגרציה של תחומי למידה שונים עולה ערכו החיובי של המפגש הבין-תרבותי כפותח אופקים, תורם ומתרים.

החשיפה לאחר, לשונה, לבלתי נודע נעשית בו זמנית עם חיזוק הזהות והתדמית העצמית. אודיסאוס במהדורתו הרב-תרבותית יכול להאזין לקסם שירתן של הסירנות כשהוא משוחרר מנטל משא דעותיו הקדומות, ומהכבלים המרתקים אותו לתורן ספינתו.