נ ק ו ד ו ת    מ ב ט

נקודות מבט נועדה לחנך לערכי שלום ולסובלנות באמצעות פיתוח כלים לחשיבה ביקורתית, לקשב ולשיח אמפתי. החוברת מציעה כלים העשויים לפתח בתלמידים פתיחות מנטאלית ורגשית אל הזולת, אל ה"אחר", הן על -ידי הכרה בצורך לחפש אחר פתרונות מורכבים למציאות המורכבת בה אנו חיים והן על-ידי הקנית בסיס לדיאלוג ולתקשורת בין-אישית ובין-תרבותית, המושתת על כבוד הדדי ועל פתיחות ל"אחר". 

בנקודות מבט יש ניסיון לערער תפיסת עולם אתנוצנטרית הנותנת לגיטימציה רק לדפוס תרבות אחד ומבטלת את קיומם של דפוסי תרבות אחרים.

דפוסים תרבותיים נוצרים מכוח תנאים היסטוריים ואקולוגיים, ונועדו לעזור לבני הקבוצה לתפקד ולשרוד בסביבתם. הדפוס התרבותי, לתוכו אנו נולדים, מעצב אותנו מגיל צעיר, באמצעות סוכני תרבות כמו: משפחה, חברה, תקשורת, מוסדות חינוך ועוד. דפוס זה מקנה לנו בלא שנהיה מודעים לכך, תפיסת עולם מסויימת ונורמות חברתיות מסויימות. כך, אנו מוצאים את עצמנו, דוברים שפת אם מסויימת, מאמינים באמונה זו ולא באחרת ובערכים אלה ולא באחרים.

אבל, אליה וקוץ בה, הדפוס התרבותי הוא גם זה שעלול להפוך אותנו לשבויים בד' אמותינו - להופכנו לאתנוצנטריים. הוא עלול לקבע אותנו, למנוע מאתנו מלהכיר דפוסים תרבותיים אחרים, או מלראות אותם כלגיטימיים. חינוך לשלום ולסובלנות עשוי להתגלות כתהליך קשה וכואב הכרוך בוויתר על עמדות "צודקות" המוטבעות בנו עמוק משחר ילדותנו, לטובת ניסיון חוזר ונשנה להבין את נוקדת מבטו של ה"אחר" על המציאות. 

בדרכה הצנועה, מובילה נקודות מבט את הלומד מתפיסה אתנוצנטרית לתפיסה רב-תרבותית. דהיינו, ליכולת להכיר בדפוס התרבות שלתוכו נולדנו, כדפוס לגיטימי, אחד בין דפוסים תרבותיים לגיטימיים אחרים, דרך שני נתיבים עיקריים: פיתוח חשיבה ביקורתית ופיתוח קשב ושיח אמפתיים.

יחידת הלימוד עושה שימוש במיגוון אמצעים מתחום הספרות, האמנות, התיאטרון והמדע, בעקיפין, תוך התרחקות ממוקדים טעונים(פרק א' וב')

ובמישרין, תוך נגיעה במוקדי עימות (ראה: נספח).

המבנה המודולארי של החומר מאפשר למורה להתוות את התהליך החינוכי בהתאם להיכרותו עם בני כיתתו ולהעדפותיו.

פרק א':  פיתוח חשיבה ביקורתית

    הכרה בשונות - פרשנויות שונות למסר חזותי זהה:

  מיצב הכיסאות. 

    מה באיור?

   מזווית אחרת – תעתועים - רבדים גלויים ונסתרים:

    תרגילי תפיסה.

    העין המופלאה.

    הכד, האב ושני בניו – ספור-עם (ארצות ערב).

  זום/ אישטוואן באניאי.  

    בין שריגי הערבסקות - זום.

   מה צבעם של פסי החייזר?

    לראשונה בהיסטוריה של גני-חיות: הומו סאפיינס בכלוב גן-חיות בקופנהגן, דנמרק.

    "במבט היסטורי - "ואף על פי כן נוע תנוע"... .

  ששת העיוורים והפיל – סיפור-משל הודי.


פרק ב':  פיתוח קשב ושיח אמפתי

    מן האמנות הפלסטית ומן הספרות:

    "זוג נעליים/ ואן גוך - להיכנס לנעליים של ה"אחר.

  ט"ו בשבט לסובלנות: איך זה להיות עץ?/דתיה בן דור. 

נקודת ציון- וואריאציה על "איך זה להיות עץ"?  

    המקום שבו אנו צודקים/ י' עמיחי.


נספח: תקציר הסצינות השונות בהצגה נקודות מבט מלווה בהצעות לשיח כיתתי.