הברווזון המכוער - לאן? חינוך לחיים משותפים

יחידת הלימוד "הברווזון המכוער – לאן?", אינטראקטיבית במתכונתה (בעברית ובאנגלית, מודפסת ודיגיטלית), עוסקת בחינוך לחיים משותפים בחברה הטרוגנית ורב-תרבותית. תשומת לבם של הקוראים מופנית לתפיסת עולם גזענית ובדלנית החבויה בסיפורו הפופולארי של ה"כ אנדרסן: "הברווזון המכוער" לפיה: הלבן=יפה בעוד האפור-כהה=מכוער. התלמידים מתבקשים להמציא או לבחור, מתוך מבחר "סופים", סוף טוב חלופי, ברוח ערכים דמוקרטיים ושוויוניים בני-זמננו. העיסוק בנושא טעון זה, בדרך אלגורית, שאינה מאיימת, מאפשר בחינה מקרוב של תופעת הגזענות בתנאי מעבדה ניטראליים, ומפתח אצל התלמידים חשיבה ביקורתית. לעזרת התלמידים מוצע מודל לאבחון בין "סוף" גזעני לבין "סוף" ברוח ערכים דמוקרטיים: "מבחן הסולם ו"מבחן המעגל". ריקרדו הטוקן, מי שמוביל את התהליך, מנתב את הלומדים מתפיסה חברתית בדלנית וגזענית (ה"כ אנדרסן) לתפיסה המעודדת חיים משותפים: כבוד וערבות הדדים, מעורבות חברתית, יזמות ואחריות כלפי ה"אחר". https://www.amazon.com/dp/B083XX4KG8

קרא עוד02/03/2022

?The Ugly Duckling - Where To

The book is based on H. C. Andersen's most popular tale: "the Ugly Duckling" which was written in 1843. The interactive book aims at combatting racism by revealing the discriminatory basic concept that stands behind Andersen's touching story. The readers are invited to carefully examine the original story and to invent/choose a happy ending that is consistent with democratic and humanist values. The book is meant to serve as a tool for both parents and educators, in education towards tolerance. https://www.amazon.com/dp/1089985479

קרא עוד03/03/2022
 

עקבות בעשב - חינוך לסובלנות בחברה הטרגונית ורב-תרבותית

עקבות בעשב חוברת לתלמיד ומדריך למורה (יחידת לימוד המיועדת לכיתות ג'-ה) (עברית וערבית) הוצאת דוד רכגולד ושות' חברה בע"מ, חולון 035597060. תנאי מקדים למפגש בין-אישי ובין-תרבותי חיובי הוא זהות עצמית ברורה, שיש בה כדי להעניק תחושת ביטחון בסיסית ותחושת שייכות. עודד ינשופי, מי שמוביל את יחידת הלימוד "עקבות בעשב" מבין כי בטרם ינסה להתחקות אחרי עקבותיו של ה"אחר", עליו להיטיב להכיר את עצמו. התלמידים מוזמנים להתבוננות עצמית בדרך משעשעת: הם "לובשים" דמויות של בעלי-חיים לפי בחירתם, ומתבקשים להסביר אותה במלל ובציור. באחת, הופכת הכיתה לססגונית ולמרתקת. קשרים חדשים נרקמים ואינטראקציה חברתית עשירה מתרחשת, כשמתגלים פנים צפויים ובלתי צפויים, של חברים לספסל הלימודים. במהלך התוכנית, נשכחות ה"תחפושות", והתלמידים עוסקים בסוגיות חברתיות רלוונטיות לחיי היום-יום שלהם, כשהם הופכים לשותפים מעורבים ותומכים בבני כיתתם. ככליי עזר מציעה "עקבות בעשב" ללומדים מודל לחיברות בין שונים, ומודל להתמודדות עם "שינוי", הכנה להתמודדויות עתידיות עם אתגרי החיים. בשלב מתקדם מוזמן בית-הספר לצור קשרים עם בתי-ספר שונים (מרכז ופריפריה, מגזרים שונים) וליישם את הנלמד בסביבה האינטימית-כיתתית למעגל רחב יותר, שמחוץ לכותלי בית-הספר.

קרא עוד01/12/2015

Footsteps In The Grass - Education Towards Tolernace

Footsteps in the Grass is a multi-sphere study program proposed to elementary school students (3rd - 5th grades) that includes Student’s & Teacher's booklets. The main objective of the program is to expose the students to diversity as an enriching and fertilizing source that encourages one to self-examination, preserving and updating process, as well as to provide students with democratic tools for constructive functioning in a heterogeneous & multicultural society.

קרא עוד04/03/2022

התחלות - חינוך לערכי שלום

חינוך לערכי שלום מדריך למורה הוצאת המחלקה לתרבות וחינוך לשלום, מרכז פרס לשלום (מיועד לגיל הרך ) (עברית וערבית). יחידת הלימוד "התחלות", מודולרית במתכונתה, מציעה חומרי למידה מתחומים שונים: תיאטרון, אמנות, ספרות ויצירה, מותאמים לגיל הרך, שנועדו לפתח אצל הילדים פתיחות מנטאלית ורגשית אל ה"אחר" ולהקנות להם יחס חיובי ואוהד כלפי ססגוניותה של חברה הטרוגנית ורב-תרבותית. חווית העושר הנחשף בהיפתחות ל"אחר" ובשיתוף פעולה מועצמת בשלל דרכים: פעולות איסוף ויצירה (תיבת האוצרות), אמצעים חזותיים (תצוגה: כולנו ילדי העולם), משחקי דרמה וטקסטים ספרותיים (מרק דלעת). מודל לתפקוד בונה בחברה רב-תרבותית תוך שימור הזהות הייחודית מחד, ומאידך, תוך שיתוף פעולה במישורים בהם קיים מכנה משותף בין השונים, מודגם באמצעות שני סיפורי ילדים בעברית ובערבית: "כבשה דג ופרפר" לי' נאדרה וד' רוזלאנד ו"דירה להשכיר" לל' גולדברג. פרטים שונים מוזמנים להעשיר את עצמם דרך מפגשים בין-תרבותיים, אך בו בזמן מצביע המודל על הקשר של הפרט לתרבות האם כקשר ראשוני ויסודי, שאינו ניתן לערעור.

קרא עוד05/03/2022

תיבת האוצרות - ישראל חברה רב-תרבותית

ישראל חברה רב-תרבותית ת י ב ת ה א ו צ ר ו ת מדריך למורה מכללת גורדון לחינוך, חיפה, והוצאת אח, קרית ביאליק 04-8722096 יחידת הלימוד מיועדת לכיתות גן-ג', עברית וערבית. הנחת היסוד של "תיבת האוצרות" היא שכל אחד מאיתנו הוא "אחר", ויחד עם זאת אנו חולקים קווי דמיון – בסיס למפגש בין-אישי ובין-תרבותי מעשיר ומפרה. יחידת הלימוד, מודולרית במתכונתה, מקנה ללומד, באמצעות למידה רגשית-חברתית, את ערכה החיובי של השונות כמשאב מעשיר ומפרה. התלמיד נפתח לתופעת השונות בעולם הדומם, הצומח והחי, ומוזמן להכיל את מסקנותיו ביחס ל"שונות" למשפחת האדם. הלגיטימציה הניתנת ל"שוני", בנוסף לפיתוח קשב ויחס "אמפתי" ל"אחר" (באמצעות טקסטים ספרותיים), בונים אקלים חברתי חם ותומך בכיתה ומחוצה לה.

קרא עוד05/03/2022

אותה הגברת בשינוי אדרת - פתגם ומקבילותיו בנופיה הרב-תרבותיים של ישראל

פתגם ומקבילותיו בנופיה הרב-תרבותיים של ישראל המכללה האקדמית לחינוך, גורדון בחיפה והוצאת אח, קרית ביאליק 04-8727227 ספר לתלמיד ומדריך למורה (יחידת לימוד מיועדת לתלמידי כיתות ה'- חטיבת ביניים). הפתגם הוא מימרה קצרה הכוללת חכמת חיים או מוסר השכל. "אותה הגברת בשינוי אדרת" נועדה לבנות גשר בין תרבויות ועדות שונות בישראל, מתוך הכרת הדמיון שבין השונים. הפתגמים ביחידה, בני עדות ודתות שונות, ערוכים לפי נושאים, מקבילים זה לזה מבחינה רעיונית, אך שונים במבחר הדימויים ובעולם האסוציאציות. שפע הניסוחים של אותה חכמת חיים, מציג את החברה הישראלית כמארג עשיר ומרתק. משחקי ההקבלות המוצעים ביחידה מפתחים חשיבה ביקורתית ויכולת ל"תרגם" מדפוס תרבותי אחד לאחר; הקבלת הפתגמים למקורות היסטוריים-יהודיים (חז"ל) מצביעה בדרך נוספת על המשותף לבני עדות שונות; עבודת השורשים, בחיפוש אחר פתגם ממורשתו של התלמיד, מפתחת מודעות עצמית ומחזקת את זהותו הייחודית של התלמיד; עבודת היצירה "ספר הפתגמים שלי", הנכתב בטכניקה עתיקת יומין, מעצימה את גאוות התלמיד במקורותיו המשפחתיים ומעשירה את חווית הלימוד.

קרא עוד05/03/2022

נקודות מבט - חינוך לערכי שלום

חינוך לערכי שלום הוצאת המחלקה לתרבות וחינוך לשלום, מרכז פרס לשלום, ת"א (מיועד לכיתות ו', חטה"ב ומעלה (עברית וערבית חוברת למורה ולתלמיד. יחידת הלימוד המודולרית נקודות מבט נועדה לשמש כלי חינוכי עקבי וארוך טווח לחינוך לסובלנות ולאזרחות פעילה בחברה הישראלית הרב-תרבותית. החוברת מנתבת את דרכה באמצעות שימוש במגוון אמצעים מתחום הספרות, האמנות, התיאטרון והמדע. בצד פעילויות שונות שמטרתן לאמן ולסגל את המחשבה לעובדת קיומן של נקודות מבט שונות על המציאות (חשיבה ביקורתית), ולערעור קיבעון מחשבתי, מובאות פעילויות שמטרתן למזער אי הבנות בין-אישיות ובין-תרבותיות על ידי פיתוח קשב ושיח אמפתי. התלמידים מתבקשים להיכנס לנעליו של ה"אחר", תרתי משמע (ראה: ציור הנעליים של וינסנט ואן גוך) ולנסות לצייר קווים של דמות בעליהן. יחידת הלימוד מובילה את התלמידים מנקודת מבט אתנוצנטרית להסתכלות רחבה רב-תרבותית (המקום בו אנו צודקים/ י' עמיחי).

קרא עוד05/03/2022

אודיסאה רב תרבותית

מכון מופ"ת בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות אודיסיאה רב-תרבותית יחידת הוראה מיועדת לתלמידי חטיבה עליונה, פרחי הוראה ומורים הוצאת מכון מופ"ת, 2001 (036401406). החשש ההומופובי העתיק, שמה התוודעות ל"אחר" עלולה לגרום למי שנחשף לבן-תרבות זרה, לזנוח את תרבותו המקורית, בא לידי ביטוי עוצמתי בדמותו של אודיסאוס, נווד הימים. נוכח שירתן הקסומה של הסירנות מצווה אודיסאוס על מלחיו לאטום את אוזניהם בשעווה ולקשור אותו לתורן הספינה, לבל יסחפו הם, לבל יסחף הוא, אחרי שירתן המהפנטת, שתוביל אותם כולם לאבדון. ישראל חברה רב-תרבותית והחשיפה ל"אחר" היא חוויה יום יומית לרבים מאיתנו. "אודיסאה רב-תרבותית" מציידת את נוודי המאה ה-21 בכלים למפגש בין-תרבותי פורה, שמחד, ישמר את תרבות האם, ומאידך, יכין את הצדדים, מנטלית ורגשית, למפגשים עם בני תרבויות זרות. היחידה מבוססת על מודל וורצל ומובילה את הלומד, שלב אחר שלב, מתפיסה אתנוצנטרית לתפיסה רב-תרבותית תוך כדי פיתוח חשיבה ביקורתית, קשב אמפתי, והכרה בשונות כמשאב. המפגש הבין-תרבותי מזמן בדק בית, עדכון ושימור של תרבות האם.

קרא עוד05/03/2022

מידע מרוכז על יחידות הלימוד (אנגלית ועברית) All school programs from Kindergarten to College' students

מידע מרוכז על יחידות הלימוד כולן. להסברים בעברית יש לגולל למטה. In this section one can read about the different school programs I have developed from kindergarten to college's students.

קרא עוד01/01/2006
 

צעצועים של פעם, צעצועי ילדים בכפרים ערבים בגליל בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים Exhibition: Toys of Long Time Ago in Arabic Villages in the Galilee, Israel

Reconstruction of mid 20th century Children Toys that were common in Arabic Villages in North Israel is an outcome of a research work that Gordon College's students conducted in their families. The toys were restored mainly by their grandparents and actually revived an old, almost forgotten folk art. An Hebrew guide and a questionnaire that accompanied the exhibition includes most touching and valuable quotations from the interviews held by the students. The process aroused memories of early childhood and made the interviewees reflect on family issues and the on the way they acquired cultural norms ... You are kindly invited to scroll down. לטקסט והסבר מפורט בעברית פתחו בקשה "קרא עוד".

קרא עוד01/12/2003

תערוכה - באנו חושך לגרש! בידינו אור ואש! - Exhibition: Holidays' Lights in Different Religions in Israel

התערוכה "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש" הוצגה במכללה האקדמית לחינוך, גורדון בחיפה, ובאה להציג את נושא האור בדתות שונות: יהדות, אסלם, הדת הדרוזית והנצרות מתוך מטרה לחשוף את הסטודנטים במכללה למשותף שבין עדות ודתות שונות בישראל. Light is a common motive among different religions in Israel

קרא עוד01/12/2004