ת י ב ת    ה א ו צ ר ו ת 

 04-8722096 מכללת גורדון לחינוך, חיפה, והוצאת אח, קרית ביאליק

   יחידת הלימוד מיעודת לכיתות גן-ג', מדריך למורה (עברית וערבית)

תיבת האוצרות היא יחידת לימוד מודולרית באופייה, המקנה ללומד, בעזרת מגוון תרגילים ופעילויות את ערכה החיובי של השונות כגורם מעשיר ומפרה ומציידת אותו במודל לחברות בין שונים. התלמיד נפתח לתופעת השונות בעולם הדומם, הצומח והחי – עד למשפחת האדם.

 בכל שלב ושלב עומד התלמיד על איכויותיה המפרות של תופעת ה"שונות" ומוזמן להכיל את מסקנותיו מעולם הדומם, הצומח והחי למשפחת האדם.

יחידת הלימוד נבנית מהקל אל הכבד, ממצבים בהם יש לתלמיד שליטה מוחלטת על מושא עיסוקו, ועד למצבים בהם הוא מודרך להתגבר על תחושת האיום שבמפגש עם השונה, ולהקרין פתיחות, רגישות, הבנה וגמישות.

בזעיר אנפין, חווה התלמיד תהליך זה בעזרת הפעילות הראשונה שמציעה יחידת הלימוד: תיבת האוצרות. התלמידים אוספים אוספים שונים בקופסא פרטית, אותה הם מקשטים לפי טעמם, עד לשלב בו הם מרגישים בטוחים די לפתוח את הקופסא בפני חבריהם לכיתה, ולהציג את אוספיהם. פתיחת הקופסאות וההתרגשות הכיתתית הכרוכה בכך יוצרת תחושת חג, סקרנות, מעין "הפנינג" כיתתי. מבחר האוספים, הרעיונות והדוגמאות מדגים בפני התלמידים את העושר הטמון באינטראקציה חברתית, בהתוודעות ובהיפתחות ל"אחר".

 המפגש עם ה"אחר" נערך תוך שמירה על זהותו וייחודיותו של כל פרט תוך חיפוש וגילוי של מכנים משותפים בין השונים.

 באופן זה יכולים הלומדים להזדהות רגשית עם כאב אובדנו של כלבה של אלה קרי הילדה מלפלנד; עם תחושת הניכור והדחייה שחווה דניאל בניסיונו להיקלט בחברת הילדים כפי שהדבר מתואר באבא חום; עם אכזבתה של נוריקו-סאן הילדה מיפן, שחברתה מאחרת להגיע למסיבה שהכינה לה נוריקו סאן. התלמידים לומדים, שלמרות השונות במראה החיצוני של ילדים שונים במקומות שונים בעולם, קיים דמיון רב בין כולם בתחום הרגשי ומפתחים את ההכרה בזכות לשוויון ללא הבדל מגדר, גזע, דת, קבוצה אתנית ולאום.

שיתוף פעולה בין השונים יש בו כדי לתרום לצדדים כולם: "שרגא סרטן הנזיר ושוש, שושנת המים" מדגימים איכות זו בסימביוזה - חיים משותפים של שני יצורים שונים באופן שהם מפיקים יחד תועלת משיתוף הפעולה.

טפח אחרי טפח מתגלה השונות כתיבת אוצרות, משאב מרחיב דעת ופותח אופקים חדשים.